30. loka 2014

Järjestä oma työpajasi, vertaistapaaminen tai pienryhmäkeskustelu

IT-päivillä on käytössä osallistujille myös ryhmätyötila ensimmäisessä kerroksessa. Tämä tila on varattu esimerkiksi sitä varten, että jossain sessiossa aihe herättää niin paljon keskustelua, että sitä halutaan jatkaa session jälkeen pienemmällä porukalla.

Tilassa on perustasoinen esitystekniikka, mutta mikrofoneja tai videointia tilassa ei ole. Tämä onkin siis lähinnä pienille keskusteluryhmille tai vertaistapaamisille oiva paikka, ei niinkään suurille luennoille. Workshopit eivät ole osa virallisia trackeja, eikä niiden ohjelmaa videoida vaan järjestetään muiden trackien ohessa pressihuoneessa, Marina Congress Centerin ensimmäisessä kerroksessa. Pohjakartta Marinaan löytyy täältä

Kerää siis porukkasi kokoon ja käy IT-päivillä kirjaamassa pressihuoneen oveen varauksesi. Voit myös varata tilan etukäteen, mikäli timanttinen idea on syntynyt, ota tällöin yhteyttä info @ it2014.fi Ajantasaisen tiedon varauksista näet täältä. IT-päivien aikana tuota sivua tosin ei välttämättä päivitetä reaaliajassa.

Tähän mennessä pressihuoneessa eli workshoptilassa on kaksi varausta keskiviikolle.

Tietojärjestelmien yhteentoimivuus (OPH, CSC, Cerion yms), keskiviikko klo 1030>1200

Korkeakoulujen tietomallia on hyödynnetty vaihtelevissa määrin ja osin eri tavoin korkeakoulukentällä. Nyt kehitteillä oleva yhteentoimivuusmalli mahdollistaa tietojen yhteismitallisuuden ja tietojärjestelmien yhteen toimivuuden käsitteellisellä tasolla. Mitä tämä tarkoittaa ja mitä mahdollisuuksia korkeakouluilla on tämän lisäksi hyödyntää hallinnonalalla kertaalleen kehitettyjä ratkaisuja kustannusten vähentämiseksi?

Keskustelutilaisuudessa keskeisimmät tietomallin kanssa työskentelevät tahot pohtivat mahdollisuutta erilaisiin yhteistyön muotoihin, sekä tiedon ja ratkaisujen jakamiseen.

Tilaisuuteen mahtuu max. 60 hlöä.

Clojurea aloittelijoille, keskiviikko 5.11 klo 1300>1430

Clojure workshopissa Teemu Frisk tutustuttaa aloittelijat Clojuren maailmaan. Lue lisää tästä