Keynote-puhujat

Linda Liukas

Linda Liukas on suomalainen lastenkirjailija ja ohjelmoija. Parhaillaan hän kirjoittaa lapsille suunnattua "Hello Ruby" -ohjelmointikirjaa ja saman teeman aiheista opasta vanhemmille. Kirja keräsi keväällä 2014 380 000 dollarin rahoituksen Kickstarterissa ja on yksi Kickstarterin suurimmista lastenkirjaprojekteista.

Lindan tavoitteena on edistää ohjelmoinnin ja tietotekniikan yleistymistä mm. kouluissa, kirjastoissa ja kehitysmaissa. Hän on ollut mukana perustamassa voittoa tavoittelematonta Rails Girls -ohjelmointikoulutusverkostoa, joka järjestää tytöille ja naisille ohjelmoinnin työpajoja 180 kaupungissa, sekä kirjoittanut Koodi2016.fi -raportin.

twitter: @lindaliukas
http://lindaliukas.fi/

Jyrki Kasvi

Jyrki J.J. Kasvi (TkT) on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKEn tutkimus- ja kehitysjohtaja. Kasvi on työskennellyt tutkijana ja projektipäällikkönä Teknillisen Korkeakoulun tuotantotalouden osastolla tutkimusalueinaan mm. tiedon hallinta operatiivisissa organisaatioissa, työssä oppiminen sekä mobiili viihde. Jyrki Kasvi on toiminut myös kansanedustajana sekä kirjoittanut useita tietotekniikkaa ja tietoyhteiskuntaa käsitteleviä kirjoja ja artikkeleita.

twitter: @jyrkikasvi
http://www.kasvi.org/

Sessioiden puhujat (päivittyvät syksyn kuluessa)

Anne Sunikka

Anne Sunikka toimii asiakkuuspäällikkönä Aalto-yliopiston tietotekniikkapalveluissa. Hänen vastuullaan on kahdelle koululle - kauppakorkeakoulun ja insinööritieteen korkeakoululle - sekä tutkimustoiminnalle tarjottavien ratkaisujen suunnitteleminen ja kehittäminen. Annella on pitkä käytännön työkokemus finanssi- ja koulutustoimialalla. Anne on väitellyt 2010 kauppakorkeakoulusta aiheenaan monikanavaisuus ja personoidut palvelut finanssitoimialalla.
@anmaasu
https://people.aalto.fi/anne_sunikka

Anni Rytkönen

Anni Rytkönen on Helsingin yliopiston sähköisen tenttimisen projektipäällikkö ja EXAM-projektissa projektiryhmän jäsen. Pyrkii edistämään sähköistä tenttimistä Helsingin yliopistossa myös tutkimusperustaisesti, nykykäyttöä analysoiden ja käyttäjiä kuunnellen, ja sitä kautta sähköisen tenttimisen pedagogisia lisäarvoja korostaen.
@-

Antero Aunesluoma

Antero työskentelee Helsingin yliopiston Opetusteknologiakeskuksessa verkkopedagogiikan asiantuntijana. Käytännössä hän suunnittelee tulevia opetuksen ja oppimisen välineitä, pärjäilee nykyisten kanssa ja nostalgisoi mielellään Internetiä vuodelta 1994.
@aunant
http://aunesluoma.net

Antero Kalliomäki

Antero Kalliomäki on työskennellyt HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulussa eri IT -asiantuntijatehtävissä vuodesta 1998. Tällä hetkellä hänen päävastuullaan on on eri virtualisointiprojektien suunnittelu sekä projekteihin liittyvä tekniikka, levyjärjestelmät ja palvelimet.
@-

Antti Auer

Antti Auer työskentelee Jyväskylän yliopistossa Strategisen kehittämisen yksikössä.
@
http://fi.linkedin.com/pub/antti-auer/0/b35/550

Antti Virtanen

Antti on työskennellyt IT-alalla vuodesta 1997 alkaen erilaisissa asiantuntijarooleissa ja tutkijana. Vuodesta 2007 alkaen Antti on ollut Solitalla toteuttamassa ketteriä ohjelmistoprojekteja. Tällä hetkellä työn alla ovat Opetushallituksen projektit, joissa uutta suuntaa edustavat työkalupuolella Clojure-ohjelmointikieli ja prosessinäkökulmasta täysin julkinen lähdekoodi
@SolitaOy
http://dev.solita.fi/

Ari Salmi

Ari Salmi työskentelee Digialla Qt asiakasprojektien projektipäällikkönä ja esimiehenä, sekä vapaa-ajallaan yksityisyrittäjänä pelialan kasvavilla markkinoilla. Arilla on 20 vuoden kokemus ohjelmistokehityksestä, tiimien rakentamisesta ja ketteristä menetelmistä. Projekti- ja esimiestyön lisäksi Ari ohjelmoi työssään ja vapaa-ajallaan Qt:lla.
@zalmiakki

Arto Puikkonen

Arto työskentelee Gofore Oy:ssä UX-suunnittelijana ja toimii UX-tiimin vetäjänä. Arto on kokenut käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen ammattilainen, joka on työtehtävissään huolehtinut lukuisten web-, mobiili- ja työpöytäsovellusten käyttäjäkokemuksesta ja käytettävyydestä niiden koko elinkaaren aikana.
@

Eeva Nyrövaara

Eeva Nyrövaara on työskennellyt kymmenen vuotta erilaisissa hallinnon tehtävissä Helsingin yliopistossa. Nykyisessä työssään tutkimushallinnon asiantuntija hän vastaa Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikan valmistelusta ja jalkauttamsiesta. Nyrövaara on koulutukseltaan teologian tohtori. Vasta nykyisessä työssään Nyrövaara on ymmärtänyt, miten avoimen tutkimusdatan käyttö voisi nostaa myös (bio)etiikan tutkimuksen aivan uudelle tasolle.
@EevaNyrovaara

Eija Henritius

Eija Henritius toimii projektitoimiston päällikkönä Aalto-yliopiston tietotekniikkapalveluissa.
@

Elina Toivanen

Elina Toivanen on työskennellyt Turun yliopistossa identiteetin- ja pääsynhallinnan parissa vuodesta 2009 lähtien. Hän on osallistunut kahden identiteetinhallintajärjestelmän käyttöönottoon ja sukeltanut viimeksi kuluneen vuoden aikana syvälle järjestelmäkilpailutuksen ja sopimusneuvottelujen maailmaan. Tällä hetkellä hän sovittaa yhteen Scrum-tuoteomistajana ketterää projektia ja yliopiston toimintatapoja.
@elinatoivanen

Esko Luontola

Esko Luontola on intohimoinen koodaaja Solitalta. Päivisin hän ratkoo asiakkaittensa liiketoiminnan tarpeita. Öisin hän parantaa maailmaa avoimella lähdekoodilla (mm. Retrolambda ja Jumi.fi) ja levittämällä TDD:n, Continuous Deliveryn, Lean Startupin yms. ilosanomaa.
@orfjackal
http://www.orfjackal.net/

Hannes Juutilainen

Hannes työskentelee Jyväskylän yliopiston IT-palveluissa jonka alla erityisesti alustaylläpidon ja työpöytäympäristön parissa. Päävastuualueenaan mm. OS X -järjestelmien keskitetty hallinta sekä siihen liittyvät taustajärjestelmät.
@hjuutilainen

Hannu Puupponen

Hannu Puupponen toimii suunnittelijana Jyväskylän yliopiston Esteetön yliopisto -hankkeessa ja ESOK-hankkeen koordinaattorina.
@hannupuupponen

Harri Kujansuu

Harri Kujansuu toimii Digialla johtajana Palvelunhallinnan ratkaisuissa. Harrilla on jo lähes 30 vuoden kokemus liiketoimintojen kilpailukykyä ja prosessien tehokkuutta kasvattavien IT-sovellusten toimittamisesta. Palvelunhallinta kuuluu Digialla osana Palveluiden kehittämisen – kokonaisuuteen, jossa ratkotaan yritysten sisäisten ja ulkoisten palveluiden tuottamisen ja asiakaslähtöisyyden haasteita.
@-

Inka Paukku

Inka Paukku Aalto IT:stä on yksi viidestä Scrum-tuoteomistajasta Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteisessä OTM-hankkeessa, jossa toteutetaan ketterästi uutta opintohallinnon tietojärjestelmäkokonaisuutta. Inka on toiminut yli 10 vuotta opintohallinnon ja IT:n rajapinnassa tietojärjestelmien sekä yhteistyön kehittämisen parissa.
@-

Jere Majava

Jere Majava toimii verkkopedagogiikan asiantuntijana Helsingin yliopistossa.
@jjmajava

Joonas Kesäniemi

Joonas Kesäniemi toimii tietojärjestelmäasiantuntijana Helsingin yliopiston kirjaston sovelluskehitysyksikössä. Kirjastolla hänen työtehtäviinsä kuuluu muun muassa digitaalisia arkistoja, tutkimusdataa, webbikehitystä sekä avointa ja linkitettyä dataa. Joonas on tutkinut, puhunut ja haaveillut semanttisen webin teknologioista jo vuosia ja vie nyt niitä parrasvaloihin toteuttamalla kirjastolle linkitettyyn dataan pohjautuvia tietojärjestelmiä.
@-

Jukka Jaakkola

Jukka Jaakkola toimii myyntijohtaja Infotoolissa vastuualueenaan yrityksen tehokkaan myyntistrategian kehittäminen sekä Infotoolin brändien tunnettuuden ja yrityksen asiakaskunnan kasvattaminen. Jukka vastaa myös yhteistyöverkoston luomisesta ja markkinoinnin sisältöjen kehittämisestä. Jukka on innostunut nykyaikaisen tietojohtamisen mahdollisuuksista ja monipuolisesta hyödyntämisestä kaikenkokoisissa organisaatioissa.
@jjaakkola

Jussi Talaskivi

Jussi Talaskivi toimii järjestelmäsuunnittelijana Jyväskylän yliopiston IT-palveluissa. Hänen toimenkuvaansa on verkkovideo, järjestelmämonitorointi, sovelluskehitys ja -integraatio sekä ohjelmistoarkkitehtuurit.
@-

Kari Karru

Kari Karru on työskennellyt johdon tietotarpeiden täyttämisen parissa vuosituhannen alusta asti. Yritysten CRM-ratkaisuista hän on siirtynyt julkisen sektorin raportoinnin ja tietovarastoinnin pariin ja siinä välissä kouluttanut satoja asiantuntijoita tekemään näitä ratkaisuja itsekin. Nykyään Kari ratkoo Cerionissa mitä erilaisempia asiakkaiden tiedolla johtamisen haasteita.
@-

Magnus Sippel

Magnus Sippel toimii kehityspäällikkönä Aalto-yliopiston tietotekniikkapalveluissa.Hänen päävastuualueena ovat IT-portfolio- ja resurssienhallinnan operatiivinen toiminta, suunnittelu, tuki, seuranta ja raportointi. Lisäksi hän toimii projektipäällikkönä alueen kehittämisprojekteissa.
@-

Maria Kalske

Maria Kalske on työskennellyt IT-alalla vuodesta 1997 lähtien niin palvelun tarjoajalla teknisenä asiantuntijana että asiakaspuolella IT-palveluista vastaavana. Helsingin yliopistolla Maria aloitti ryhmänvetäjän tehtävissä 2009 pyrkien voimakkaasti kehittämään ryhmän toimintaa itsenäisemmäksi. Ryhmänvetäjän päivittäisen työn ohella Maria on vetänyt useampaa eri tasoista projektia, sekä toiminut ratkaisukonsulttina asiakasrajapinnassa.
@

Markku Heikura

Markku Heikura on toiminut Verohallinnon tietohallintojohtajana vuodesta 2009 alkaen. Hän toimii Verohallinnon tietohallintoyksikön yksikön johtajana ja kuuluu myös Verohallinnon johtoryhmään.
@-

Markku Niemi

Markku Niemi kehittää ja ylläpitää tutkimuspalveluiden tietojärjestelmiä Helsingin yliopiston tutkimuksen toimialalla.
@
http://fi.linkedin.com/pub/markku-niemi/3/252/195

Matti Rossi

Matti Rossi on tietojärjestelmätieteen professori Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa ja tietojärjestelmien kehittämisen dosentti Lappeenrannan teknisessä yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy tietojärjestelmien kehittämisen ongelmiin. Viimeaikoina hän on erityisesti laajoja ERP- ja arkkitehtuurihankkeita ja niiden organisationaalisia vaikutuksia sekä avoimen datan hyväksikäyttöä liiketoiminnassa. Hän voitti vuoden 2013 TAF:in Millenium Distinction Award:in avoimen koodiin ja ­datan tutkimuksestaan. Rossi on Association of Information Systemsin virallisen lehden, Communications of the AIS:n päätoimittaja.
@

Mikael Nylund

Mikael Nylund työskentelee Goforessa arkkitehtuuritoimiston liiketoiminnasta vastaavana johtajana ja vanhempana palveluarkkitehtina. Häntä kiinnostaa erityisesti hyvinvointipalvelujen tehostaminen ja turvaaminen ICT:n avulla.
@-

Mikko Kolehmainen

Mikko työskentelee Gofore Oy:ssä vanhempana palveluarkkitehtina ja liiketoiminnan kehittäjänä. Mikolla on yli kahden vuosikymmenen kokemus eri rooleista IT- ja tietoliikennemaailmoissa, mikä mahdollistaa toimimisen niin kokonaisarkkitehtina kuin tehokkaana ongelmanratkaisijana.
@-

Panu Wetterstrand

Panu on toiminut Jyväskylän Yliopiston IT-palveluissa järjestelmäsuunnittelijan vuodesta 2007 lähtien. Pelkän koodauksen lisäksi työtehtäviin on kuulunut ketterien menetelmien jalkauttamista, TDD:n käyttöönottoa ja työmenetelmien parantamista. Tämän hetken tehtävänä on suunnitella, valvoa ja toteuttaa sisäisiä ohjelmistokehitysprojekteja. Erityisesti vaivaa on nähty palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin siirtymiseksi.
@-

Paul Mynarsky

Paul Mynarsky työskentelee Outpost24:lla tietoturvakonsulttina ja on Certified Ethical Hacker (CEH). Hän on tehnyt yhteistyötä lukuisten kansainvälisten pankki-ja rahoituslaitosten sekä teollisuudenalan organisaatioiden kanssa paikantaen tietojärjestelmissä olevia haavoittuvuuksia ja raportoiden korjausehdotuksia. Paul suorittaa tietoturvatarkastuksia tilauksesta sekä kehittää automaattisia haavoittuvuuksien hallintatyökaluja Outpost24:n asiakkaille.
@-

Pauliina Kupila

Pauliina Kupila työskentelee verkkopedagogiikan asiantuntijana Helsingin yliopiston opetusteknologiakeskuksessa.
@pauliinaku
http://ok.helsinki.fi/pauliinakupila/

Pekka Kähkipuro

Pekka Kähkipuro työskentelee Aalto-yliopiston IT-johtajana. Hän vastaa Aalto-yliopiston keskitetyn IT-organisaation toiminnasta ja IT:n kehittämisestä yliopiston linjausten mukaisesti.Vuosina 2005–2010 hän työskenteli Nokia Siemens Networksissa erilaisissa kehitys- ja johtotehtävissä. Hän väitteli filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2000 hajautettujen CORBA-pohjaisten tietojärjestelmien suorituskykymallinnuksesta.
@pkahkipu

Pekka Rundgren

Pekka Rundgren työskentelee Helsingin yliopiston 20-henkisen Helpdeskin ryhmänvetäjänä Laura Pesolan kanssa. Hän vastaa tukipalvelun palvelutasosta, palvelun vasteajoista ja toiminnan organisoinnista. Helpdesk-ryhmän vastuulla on puhelin- ja sähköpostituen tarjoaminen yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille sekä muille yliopistolaisille.
@-

Pete Nieminen

Pete Nieminen on toiminut it-liiketoiminnan parissa jo yli 20 vuotta aina asiantuntijasta liiketoiminnan vetovastuuseen ja tietohallintojohtajan rooliin asti. Peten aiempia työnantajia ovat olleet mm. IBM, Stonesoft, Basware ja Trend Micro. Nykyään hän toimii Atean teknologiajohtajana ja kehittää sekä Atean, että asiakkaidensa liiketoiminnan tuottavuutta fiksujen tietotekniikkaratkaisujen avulla.
@PeteNieminen

Riitta Hekkala

Riitta Hekkala (FT, KM) toimii tutkijatohtorina Aalto yliopistossa, Tiedon ja Palvelun laitoksella. Hekkala väitteli Oulun yliopistossa v. 2011 pääaineena tietojenkäsittelytiede. Hänen pääasialliset tutkimusaiheet ovat olleet mm. tunteet, yhteistyö- ja valtakysymykset organisaatioiden välisissä tietojärjestelmähankkeissa. Ennen Aaltoon siirtymistä (v. 2012) Hekkala on toiminut tutkijana ja opettajana sekä tietojenkäsittelytieteiden että kasvatustieteiden laitoksella Oulun yliopistossa. Hekkala oli vierailevana tutkijana Aucklandin Business School:ssa Uudessa-Seelannissa 3/2008–2/2009.
@-

Salla Kalermo

Salla Kalermo toimii suunnittelijana Jyväskylän yliopiston IT-palveluissa. Hänen toimenkuvaansa kuuluu erilaisia tietojärjestelmien suunnittelu-, kehitys- ja koulutustehtäviä sekä käytettävyysasiantuntijan tehtäviä. Salla on EXAM-projektissa mukana yhtenä projektiryhmän jäsenenä.
@-

Sami Saarikoski

Sami Saarikoski toimii CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksessa kehityspäällikkönä vastuualueenaan opetus- ja kulttuuriministeriön tietohallinnon konsultointi. Vuonna 2006 CSC aloitti ministeriön tietohallinnon johdolla työn sähköisen työskentelyn ja verkostomaisen toimintatavan mahdollistamiseksi yli organisaatiorajojen koko toimialalla ja sen sidosryhmissä. Työn tuloksena syntyi Eduuni-palveluympäristö.
@

Sari Koski-Kotiranta

Sari Koski-Kotiranta on Helsingin yliopiston opetusteknologiakeskuksen päällikkö ja EXAM-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja.
@-

Teo Kirkinen

Teo Kirkinen on työskennellyt Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksessa ja sen edeltäjissä ensimmäisten mikrotietokoneiden käyttöönotosta lähtien. Nykyisin hän toimii Tietotekniikkaratkaisut-yksikön päällikkönä. Kiinnostuksen ja työn kohteita ovat mm. palveluiden kehittäminen, asiakkaiden kuunteleminen sekä erilaiset mutta nykyaikaiset tietojärjestelmäprojektit.
@-

Tero Parviainen

Tero Parviainen on itsenäinen ohjelmistokehittäjä, joka on rakennellut web-pohjaisia ohjelmistoja lukuisille suomalaisille ja kansainvälisille yrityksille vuodesta 2001 alkaen. Tällä hetkellä Tero rakentaa frontendia suomalaiselle media-analytiikka-startupille josta kuullaan vielä. Tero on julkaissut kaksi kirjaa: Viime vuonna ilmestyi Real-time Web Application Development with Vert.x ja tänä vuonna valmistuu beta-julkaisuna saatavissa oleva omakustanne Build Your Own AngularJS.
@teropa
http://teropa.info/

Timo Hatakka

Timo Hatakka työskentelee Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksessa. Hän soveltaa osaamistaan identiteetinhallinnasta yliopiston nelivuotisessa IAM-hankkeessa.
@-

Tomi Tuominen

Tomi Tuominen on johtava tietoturva-asiantuntija nSense Oy:ssä sekä mallasviskeistä nauttiva herrasmieshakkeri, joka on perehtynyt tietomurtoihin ja niiltä suojautumiseen reilun kahden vuosikymmenen ajan.
@tomituominen

Tommi Lamminsalo

Tomi lamminsalo toimii kehitys- ja laatupäällikön tehtävissä Aalto-yliopiston keskitetyissä IT-palveluissa. Hänellä on yli 10 vuotta kokemusta IT-alalta monessa eri roolissa (asiantuntija, projektipäällikkö, ohjelmapäällikkö, kehityspäällikkö, laatupäällikkö) sekä yli kuusi vuotta kokemusta Leanista ja ketteristä menetelmistä. Lisäksi hänellä on yli viisi vuotta kokemusta IT-palveluiden hallinnasta ja ITIL:n soveltamisesta käytäntöön
@

Toni Willberg

Toni Willberg työskentelee Red Hatilla ratkaisuarkkitehtina auttaen asiakkaita erityisesti pilvi- ja virtualisointihankkeissa.
@ToniWillberg
http://www.redhat.com/

Totti Tuhkanen

Totti Tuhkanen on lokakuussa 2014 julkaistun EXAM-tenttijärjestelmän Scrum-tuoteomistaja kymmenen korkeakoulun ja CSC:n yhteishankkeessa. Totti työskentelee erikoissuunnittelijana Turun yliopiston opintohallinnossa ja tietoarkkitehtuurin kehittäjänä useissa korkeakoulujen yhteisissä hankkeissa.
@-

Ville Tenhunen

Ville Tenhunen toimii Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksessa projektipäällikkönä.
@vtenhunen
http://blogs.helsinki.fi/avtenhun/